Küresel Biyobankacılık pazarının 2032 yılına kadar %4,67’lik bir CAGR’de büyümesi bekleniyor: Visiongain Reports Ltd

Küresel Biyobankacılık pazarının 2032 yılına kadar %4,67'lik bir CAGR'de büyümesi bekleniyor: Visiongain Reports Ltd

Visiongain Raporları Ltd.

Visiongain başlıklı yeni bir rapor yayınladı. Biyobankacılık 2022-2032. Biyobankacılık ve Tahminler Türe Göre Pazar Segmenti (Bağımsız, Ortaklık) Uygulamaya Göre Pazar Segmenti, (Rejeneratif Tıp, Yaşam Bilimleri Araştırması, Klinik Araştırma) Sahipliğe Göre Pazar Segmenti, (Ulusal/Bölge, Üniversiteler, Kâr Amacı Gütmeyen, Özel) Numune Türüne Göre Pazar Segmenti, (Kan Ürünleri, İnsan Dokuları, Nükleik Asitler, Hücre Hatları, Biyolojik Sıvılar, Diğer Örnekler) Ürün ve Hizmete Göre Pazar Segmenti, (Ekipman, Sarf Malzemeleri, Hizmetler, Yazılım) artı COVID-19 Etki Analizi ve Kurtarma Modeli Analiz (“V” şeklinde, “W” şeklinde, “U” şeklinde, “L” şeklinde), Önde Gelen Şirketlerin, Bölge ve Ülke Profilleri.

Küresel biyobankacılık pazarının 2021’de 56.955 milyon ABD Doları değerinde olduğu ve 2022-2032 tahmin döneminde% 4.67’lik bir CAGR’de büyümesi bekleniyor.

Biyobankacılık Pazarında BT Şirketleri için Artan Fırsatlar

Biyobankalar, konu alımından araştırma sonuçlarının yayınlanmasına kadar tüm biyobankacılık faaliyetleri için uygun olduğundan, BT şirketlerine finansman tahsis etmek için çok çalışmaktadır. En önemli yatırım hedefleri arasında numune yönetimi ile kuruluşlar ve bireyler için erişilebilir bir kanal yer alır. Giderek artan bir ilgi alanı, klinik ve deneysel veritabanlarına erişim sağlamak için ortak standartların kullanılmasıdır. Ontolojiler doğru bir şekilde standartlaştırılırsa, bu, kapsamlı örnek açıklamaları sağlar. Örneğin, hastalık kodlamasının ve örnek sınıflandırmasının devam eden ve kaynak yoğun standardizasyonu. Standardizasyon, zamanında tamamlanmazsa büyük bir biyo-bankacılık darboğazı haline gelecektir. Biyobankalar arasındaki birlikte çalışabilirlik konusundaki bilimsel endişe de dünya genelinde artıyor.

Örneği İndirin: https://www.visiongain.com/report/biobanking-market-2022/#download_sampe_div

COVID-19’un Biyobankacılık Piyasası Üzerinde Nasıl Önemli Bir Olumsuz Etkisi oldu?

Küresel olarak, koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) salgını, dünya genelinde birçok ulusun sosyal, politik, ekonomik ve sağlık sistemleri üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bir pandemi sırasında, hastalığın biyolojisini anlama konusundaki acil ihtiyaçtan, gelecekte optimal hasta tedavisi ve vaka önleme ihtiyacına kadar birçok eşzamanlı klinik endişe vardır. Araştırma altyapıları ve özellikle biyobankalar, kendilerini gerekli olan birçok farklı COVID-19 müdahalesinin ön saflarında konumlandırdılar. Avrupa Birliği (AB), Tayvan ve diğer yerlerde COVID-19 hastaları, semptomatik taşıyıcılar ve genel halktan kişilerin nüfus düzeyinde veritabanlarını derlemeye yönelik girişimlerin raporları var. Klinik olarak anlamlı grupları bir araya getirme girişimi, belirli altyapıların erişilebilir olduğu ve zaman içinde sürdürüldüğü düşük kaynak durumlarında da gerçekleşmektedir. Çoğu durumda, bu çaba, örneklerin ve verilerin paylaşımına daha açık olan bir yönetim yapısıyla bağlantılıdır.

Bu Rapor Size Nasıl Fayda Sağlayacak?

Visiongain’in 558 sayfalık raporu 357 tablo ve 309 çizelge/grafik sağlar. Yeni çalışmamız, küresel biyobankacılık piyasasının ticari, derinlemesine analizlerinin yanı sıra piyasadaki ayrıntılı segment analizine ihtiyaç duyan herkes için uygundur. Yeni çalışmamız, Biyobankacılık için genel küresel ve bölgesel pazarı değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Tür, süreç, yukarı akış, aşağı akış ve şirket büyüklüğü dahil olmak üzere genel pazarın ve farklı segmentlerin finansal analizini alın ve daha yüksek bir pazar payı elde edin. Bu hızla büyüyen biyobankacılık pazarında güçlü fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Yakın gelecekte gelir avantajları elde etmek için bu pazardaki mevcut ve gelecek fırsatları nasıl kullanacağınızı görün. Ayrıca rapor, büyüme stratejilerini çerçevelemenize, diğer piyasa oyuncularının analizini güçlendirmenize ve şirketin üretkenliğini en üst düzeye çıkarmanıza izin vererek stratejik karar verme sürecinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Mevcut Piyasa Yönlendiricileri Nelerdir?

Hızla Gelişen Biyobanka Alanı, Geniş İnsan Biyolojik Materyal Kaynakları ve İlgili Veriler Sağlıyor

Biyobankaların ana odak noktası, hastalıkların bilgisi ve yeni terapötiklerin yaratılması gibi görünmektedir. Ek olarak, biyobanka araştırmasının amacı, insan hastalığının genetik temellerine yeni bir ışık tutmak olsa da, bir diğer önemli amaç, tedaviye daha otomatik ve kişiye özel bir yaklaşım sağlamaktır. Biyobankaların hızlı büyümesiyle, bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar da dahil olmak üzere insan dışı biyolojik materyallerin geniş depolarını toplamak artık mümkün. Çok sayıda biyobankanın ve raporlama ve izlemenin genişletilmesinin, kişiselleştirilmiş tıp ve diğer avantajları sağlayarak araştırmalarda devrim yaratması bekleniyor.

Genetik Test ve Hassas Tıbba Artan Vurgu

Günümüzde geleneksel terapiler, kişinin benzersiz özelliklerini ve genetik yapısını hesaba katmadıkları için çoğu zaman işe yaramıyor. Tarih boyunca daha etkili ve doğru bir tedavi arayışı, “kişiye özel tıp” olarak bilinen bilimsel alanın oluşmasına neden olmuştur. Kişiselleştirilmiş tıp, bu alandaki önemli teknik gelişmelerin bir sonucu olarak gelecek nesil teşhis ve tedaviler tarafından kabul görmüştür. Son zamanlarda çok dikkat çekmesine rağmen, klinik pratikte uygulanmasının önünde hala önemli engeller bulunmaktadır. Sınırlar son zamanlarda COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıktı. Hassas ve kişiselleştirilmiş tıp, tıbbi tanıyı dönüştürüyor ve hasta merkezli, kapsamlı tanılamanın yolunu açıyor.

Örneği İndirin: https://www.visiongain.com/report/biobanking-market-2022/#download_sampe_div

Pazar Fırsatları nerede?

Biyomedikal Araştırmalarda ve Özelleştirilmiş Tedavide İlerleme İnsan Biyonumunelerini Gerektiriyor

Kişiselleştirilmiş tıbbın gelişimi ve biyobelirteçlerin keşfi, insan biyonumunelerine bağlıdır. Biyobankalar, bilimsel çalışma için hastalardan hücre, kan, çeşitli biyosıvılar ve artık doku örnekleri toplar, depolar ve dağıtır. Yakın zamana kadar, pazar çok çeşitliydi, biyobankalar belirli bir pazara hizmet veriyordu ve tipik olarak her numune için kapsamlı bir deneme bilgisi koleksiyonunu muhafaza etmiyordu. Neyse ki birkaç heyecan verici yeni firmanın sağlamaya başladığı bir revizyona ihtiyacı var. Biyoörneklerin, ilgili verilerin ve sonraki araştırmaların yanı sıra biyoteknoloji ve ilaç endüstrilerinin başarılı bir şekilde kullanılması için biyobankalar temel kaynaklardır. En iyi biyobankacılık teknikleri, büyük ölçüde bireylere ve onların çıkarlarına bağlıdır. Bilgi alışverişinde bulunarak, en son teknoloji çözümlerini kullanarak ve en son standartlardan bazılarına uyarak biyobankalar tam potansiyellerine ulaşabilirler.

Hücre Tedavilerine Artan Odaklanma

Hastalar, hücre ve gen tedavisi endüstrisindeki gelişmeler nedeniyle önceden tedavi edilemeyen çeşitli rahatsızlıklar için artık tedavi görebilmektedir. Sonuç olarak, ilaç şirketleri yeni tedaviler geliştirmek için araştırma ve geliştirmeye çok para harcıyorlar ve bazı genetik ve hücre tedavisi ilaçları şu anda geliştirmenin ilk aşamalarında. Ar-Ge’ye yapılan önemli yatırımla birlikte, endüstrinin güçlü ticari büyümeye tanık olması bekleniyor. Dünya genelinde gelişmekte olan ekonomiler, paydaşlar için çok çeşitli ticari fırsatlar sunmaktadır.

Rekabetçi Peyzaj
Biyobankacılık piyasasında faaliyet gösteren başlıca oyuncular AMS Biotechnology (Europe) Ltd., ASKION GmbH, Avantor, Inc., Azenta, Inc. (Azenta), Bay Biosciences LLC, Bioivt & Elevating Science, Boca Biolistics, CTI Biotech, Cureline Inc. ., Firalis SA, Geneticist Inc., Hamilton Bonaduz AG, Isenet Biobanking, Merck & Co., Inc., ProteoGenex Inc., Qiagen NV, Stemcell Holdings, Inc., STEMCELL Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., US Biolab Corp. A.Ş.. Bu pazarda faaliyet gösteren büyük oyuncular, birleşme ve satın alma, Ar-Ge yatırımı, işbirlikleri, ortaklıklar, bölgesel iş genişletme ve yeni ürün lansmanını içeren çeşitli stratejiler benimsemiştir.

Son gelişmeler

  • 5 Mayıs 2022’de Avantor, Inc., yeni bir üretim ve dağıtım merkezi kurmak için mevcut dağıtım merkezini Singapur’daki yeni üretim operasyonlarıyla birleştirme planlarını açıkladı.

  • 19 Nisan 2022’de Applied Cells Inc. ve STEMCELL Technologies Canada Inc., Applied Cells’den MARS® platformunu STEMCELL’den EasySepTM immünomanyetik hücre ayırma kitleriyle birleştiren yeni, yüksek performanslı bir hücre ayırma çözümü geliştirmek için ortaklıklarını duyurdular. Bu işbirliği sayesinde, dünyanın her yerinden araştırmacılar, tam kan, kemik iliği, aferez ürünleri ve ayrışmış doku dahil olmak üzere çeşitli numune türlerinden yüksek kaliteli hücreleri daha etkili ve otomatik olarak ayırabilecekler.

Haberdar kalarak kaçırmaktan kaçının – raporumuzu şimdi sipariş edin.

İlaç sektörü hakkında daha fazla Visiongain araştırma raporu bulmak için aşağıdaki linklere tıklayın:

Size yardımcı olabileceğimiz özel gereksinimleriniz var mı? Belirli bir ülke, coğrafi bölge, pazar segmenti veya belirli şirket bilgilerine ihtiyacınız var mı? Bugün bizimle iletişime geçin, ihtiyaçlarınızı tartışabilir ve nasıl yardımcı olabileceğimizi görebiliriz: dev.visavadia@visiongain.com

Visiongain Hakkında

Visiongain, etrafındaki en hızlı büyüyen ve en yenilikçi bağımsız pazar istihbarat sağlayıcılarından biridir, şirket yüzlerce yayınlamaktadır. pazar araştırması raporları geniş portföyüne her yıl eklemektedir. Bu raporlar, dünya çapında 18 endüstride derinlemesine analiz sunar. 10 yıllık tahminleri kapsayan raporlar, derinlemesine piyasa analizi ve değerli rekabetçi istihbarat verileriyle birlikte yüzlerce sayfa uzunluğundadır. Visiongain, çok sayıda sinerji ile bir dizi dikey pazarda çalışır. Bu pazarlar arasında otomotiv, havacılık, kimya, siber, savunma, enerji, yiyecek ve içecek, malzeme, ambalaj, ilaç ve kamu hizmetleri sektörleri yer alıyor. Özelleştirilmiş ve ortak pazar araştırması raporlarımız, kendi iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ısmarlama bir pazar istihbaratı sunar.

İletişim:
Geliştirici Visavadia
Visiongain Reports Limited şirketinde Halkla İlişkiler
Telefon: + 44 0207 336 6100
E-posta: dev.visavadia@visiongain.com